Lan Regler

1) REGLER

§ 1.1 Varje deltagare förbinder sig att följa GAMEGROUNDs vid var tid gällande regler. GAMEGROUND förbehåller sig rätten av när som helst ändra dessa utan föregående meddelande. Uppdateringar av reglerna publiceras så snart det är möjligt på hemsidan www.GAMEGROUND.se

§ 1.2 Varje deltagare förbinder sig att följa eventuella instruktioner från GAMEGROUNDs funktionärer och personal från Kungsbacka kommun. (detta gäller även om sådana instruktioner helt eller delvis strider mot gällande regler).

 

2) BILJETTER

§ 2.1 Varje biljett är giltig för en (1) persons inträde med en (1) dator till evenemanget GAMEGROUND. I priset ingår en sittplats med tillhörande stol samt rätten att vistas i hallen under hela evenemanget, enligt de öppettider som anges på webbplatsen. Vidare så ger biljett tillträde till alla aktiviteter som kommer anordnas under GAMEGROUND.

§ 2.2 Biljetten består av ett unikt biljettnummer som identifierar dig vid entren. I utbyte mot biljettnumret får du ett armband som visar att du har rätt att gå in i och ut ur hallen. Armband skall visas upp för Staffs varje gång man passerar kontrollen. Varje biljettnummer kan användas endast en gång. Eventuellt försök till fusk med biljetter eller armband kommer att polisanmälas. Den som gör sig skyldig till fusk kommer att avvisas från platsen och krävas på skadestånd.

§ 2.3 Betalda biljetter återköpes ej. Sjukdom eller annan oförutsedd händelse ger inte rätt till återbetalning.

§ 2.4 Skulle evenemanget av något skäl ställas in kommer biljettpriset att återbetalas till den person som beställt biljetterna.

§ 2.5 Varje registrerad användare på hemsidan www.gameground.se är skyldig att uppge korrekta personuppgifter.

§ 2.6 Eventuella avbrott i el- eller datornät ger inte rätten till ersättning eller återbetalning av biljettpriset. Det händer att aktiviteter, föreläsningar och annat blir inställt av olika orsaker. Eventuell inställd eller utebliven del av evenemanget eller annan utfästelse ger inte rätt till ersättning eller återbetalning av biljettpriset.

§ 2.7 De personuppgifter som du har lämnat vid registreringen lagras och behandlas med datorteknik av GAMEGROUND, som är ansvarig för behandlingen. Genom att godkänna dessa villkor samtycker du till behandling av dina personuppgifter enligt ovan.

 

3) DELTAGANDE PÅ EGEN RISK

§ 3.1 Deltagande i evenemanget GAMEGROUND sker på egen risk.

§ 3.2 Följ våra regler, uppträd lugnt, ät och sov ordentligt. Var särskilt noga med att sova tillräckligt så att du är utvilad, om du ska köra hem efteråt!

§ 3.3 GAMEGROUND är inte ansvarig för deltagares eventuella ekonomiska förluster i samband med GAMEGROUND, direkt eller indirekt, exempelvis vid inställt evenemang, elproblem eller motsvarande.

§ 3.4 GAMEGROUND ansvarar ej för deltagarnas personliga tillhörigheter och utrustning. Lämna inte små värdefulla saker obevakade!

 

4) SÄKERHET

§ 4.1 Det är inte tillåtet att hänga eller på annat sätt placera kläder eller annat brännbart material på elcentraler och liknande. Det är inte heller tillåtet att hänga någonting i de el- och nätverkskablar/TP-Kablar som hänger mellan bordsraderna.

§ 4.2 Det är inte tillåtet att använda hemgjord el-utrustning. Använd kablar och förgreningar av god kvalitet. Dåliga kablar och el-utrustning kan orsaka brand och allvarliga skador på din utrustning. Dessutom orsakar undermålig utrustning jordfel som får de lagstadgade jordfelsbrytarna i elcentralerna att lösa ut. Använd av oss rekommenderad utrustning så som jordad förgreningsdosa i gott skick med 1-3 meters kabel och minst 3 uttag med en kabel area på 1-1,5 mm2 mer om utrustning hittar du på hemsidan www.gameground.se

§ 4.3 Det är inte tillåtet att medföra brödrost, mikrovågsugn, kaffebryggare, vattenkokare, kylskåp, strålkastare eller andra effektkrävande eller mycket värmealstrande apparater. Även spotlights och vanliga 220V-lampor mm kan innebära brandfara och får ej användas. GAMEGROUNDs personal har rätt att beslagta objekt vid upprepade regelbrott.

§ 4.4 Öppna lågor (stearinljus, tändare, spritkök eller annat) är inte tillåtna inomhus.

§ 4.6 Du måste hålla rent från skräp på din plats och på golvet runtomkring. Detta för att minska mängden brännbart material på din plats. Släng dina sopor i de soptunnor som finns uppställda! Hjälp oss värna om miljön genom att källsortera (burkar och övrigt i rätt tunnor!)

§ 4.7 Det är inte tillåtet att ta med egen fåtölj, soffa, skrymmande möbler eller liknande. Dessa är dels för skrymmande och dels innehåller de för mycket brännbart material. En större kontorsstol och mindre är ok.

§ 4.8 Det är inte tillåtet att sova under borden eller i gångarna mellan raderna. Använd av GAMEGROUND hänvisad sov-yta.

§ 4.9 Det är inte tillåtet att blockera gångarna mellan borden eftersom de skall användas vid en eventuell utrymning av hallen. Din packning bör därför rymmas på och under din bordsplats. Din bordsplats är minst 75x70cm (bredd/djup).

 

5) EL OCH NÄTVERK

§ 5.1 Varje deltagare ska vara medveten om att avbrott och störningar under evenemanget kan uppstå i elförsörjning och datanätverk. GAMEGROUNDs personal försöker åtgärda eventuella problem efter bästa förmåga. Avbrott ger inte rätt till ersättning eller återbetalning av erlagt biljettpris, varken helt eller delvis.

§ 5.2 Varje deltagare måste ansluta en egen förgreningsdosa till ett av de eluttag som tillhandahålls av GAMEGROUND. Det är inte tillåtet att ta el från bordsgrannen eller något annat uttag. Detta är mycket viktigt för att belastningen ska blir rätt fördelad samt för att minimera jordfelen.

§ 5.3 Varje datorplats kan utnyttja i totalt ca 400W. Observera att den effekt som står angiven på din utrustning inte är den verkliga effekten vid användning!

§ 5.4 Det är inte tillåtet att medföra ljudanläggningar eller större högtalare. För att få ned ljudnivån och strömförbrukningen är det hörlurar som gäller.

§ 5.5 Det är inte tillåtet att medföra brödrost, mikrovågsugn, kaffebryggare, vattenkokare, kylskåp, strålkastare eller andra effektkrävande eller mycket värmealstrande apparater.

§ 5.6 Det är inte tillåtet att sätta upp egna WLAN-accesspunkter för trådlöst nätverk.

§ 5.7 Om en deltagares dator orsakar problem i nätverket (virus, attacker, m.m.) så förbehåller vi oss rätten att neka access till nätverket tills problemet är åtgärdat. Om personen i fråga vägrar eller kringgår nekandet av access har vi också rätt att avhysa personen från GAMEGROUND.

§ 5.8 Varje deltagare ska vidta lämpliga åtgärder för att skydda nätverket mot spridning av datavirus, spyware och liknande. Alla ska ha ett antivirusprogram och brandvägg installerat.

 

6) ÖVRIGT

§ 6.1 Alkohol och droger i annan form hör inte hemma på GAMEGROUND och är inte tillåtet någonstans på området. Berusade och/eller på annat sätt påverkade personer släpps inte in. påverkade personer kommer att avvisas från området.

§ 6.3 Det är inte tillåtet att på något sätt bygga egna bord eller att bygga ut de befintliga borden.

§ 6.4 Allt kablage tillhörande GAMEGROUND får ej vidröras eller modifieras.

§ 6.5 Du måste fylla 14 året du ska deltaga på GAMEGROUND, om deltagaren är under 18 år skall målsman ska informeras om dessa regler.

§ 6.6 Brott mot svensk lag kan leda till polisanmälan och omedelbar avhysning från området i väntan på polis.

§ 6.7 Det inte är tillåtet att sälja någonting på GAMEGROUND utan tillstånd från GAMEGROUND. Undantag är försäljning av privata begagnade ägodelar.

§ 6.8 Affischering eller på annat sätt spridande av reklam, propaganda eller liknande budskap inom event området är inte tillåtet utan särskilt tillstånd från GAMEGROUND.

§ 6.9 Du måste kontinuerligt städa din plats och källsortera avfallet (burkar och övrigt i rätt tunnor!). Innan du lämnar hallen tar du med de sopor som finns vid din plats och lämnar dessa i någon av de tunnor som står uppställda för detta ändamål.

§ 6.10 GAMEGROUND har rätt att sätta upp nätverkskameror på GAMEGROUND för publicering på webben samt att publicera foton/film tagna inne på och utanför GAMEGROUND på webben utan ytterligare tillstånd från deltagare som eventuellt kommer med på bild.

§ 6.11 GAMEGROUND har rätt att byta platser på deltagarna med kännedom om att deltagaren åkt dit i grupp.

§ 6.13 Skulle en bugg eller säkerhetshål upptäckas i något av systemen GAMEGROUND använder så skall detta meddelas till webbansvarig. Skulle Säkerhetshålet eller buggen utnyttjas kan den skyldige bli avstängd från nästkommande event.

§ 6.14 Det är inte tillåtet att äta eller ta med sig nötter eller föremål som kan innehålla nötter.

§ 6.15 Rökning är förbjuden inomhus och får endast ske på anvisad plats utanför, gäller även E-cigaretter.

 

Reglerna är till för att skapa ett säkert, bra och kul LAN för alla deltagare. Om det är något kring reglerna ni undrar om så tveka inte att ta kontakt med någon i Admin så kommer du får svar efter bästa förmåga.