Anmälan till turneringar

Anmälan till turneringar görs till mail:
gameground.turneringar@gmail.com

Info som måste finnas med är lagnamn och lagledare